Տնօրեն

54654654
Վազգեն Ասսատրյան

Վազգեն Ասսատրյան

Տնօրեն
եդեֆֆ

Ղեկավար Անձնակազմ

Վազգեն Ասսատրյան

Վազգեն Ասսատրյան

Տնօրեն
եդեֆֆ

Ադմինիստրացիա

Վազգեն Ասսատրյան

Վազգեն Ասսատրյան

Տնօրեն
եդեֆֆ

Տեխնիկական բաժին

Վազգեն Ասսատրյան

Վազգեն Ասսատրյան

Տնօրեն
եդեֆֆ

Լուսավորություն

Վազգեն Ասսատրյան

Վազգեն Ասսատրյան

Տնօրեն
եդեֆֆ